Політика конфіденційності

  1. Загальні положення

1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття Інтернет-магазином mykhailovaolga.com персональних даних Користувача та застосовується до всієї інформації, яку компанія MYKHAILOVA OLGA  (далі – Оператор) може отримати про відвідувачів веб-сайту mykhailovaolga.com.

1.2. Безпека персональних даних, які обробляються компанією MYKHAILOVA OLGA  (Оператором), забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

1.3. Користувач самостійно надає свої персональні дані при оформленні замовлення через форму заявки Інтернет-магазину. 

1.4. Забезпечення конфіденційності персональних даних – обов’язкова умова для отримання Оператором доступу до персональних даних Користувача. 

1.5. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину mykhailovaolga.com означає повну і беззастережну згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.6. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину mykhailovaolga.com.

1.7. Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту Інтернет-магазину mykhailovaolga.com

1.8. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

 

  1. Основні поняття, що використовуються в Політиці конфіденційності

2.1. Сайт Інтернет-магазину – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://mykhailovaolga.com.

2.2. Оператор – компанія MYKHAILOVA OLGA, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує і (або) здійснює обробку персональних даних Користувачів, а також визначає  цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.3. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача сайту https://mykhailovaolga.com.

2.4. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://mykhailovaolga.com.

2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Надання (передача) персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.8. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.9. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави, органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.

2.10. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

  1. Персональні дані

3.1. Оператор збирає в електронній формі персональні дані Користувачів, а саме: ім’я, прізвище, контактний телефон, адреса електронної пошти, адреса для доставки товару.

3.2. Інша персональна інформація надається Користувачем на його розсуд.

3.3. Оператор не збирає IP-адреси Користувачів. 

3.4. Користувачі сайту Інтернет-магазину mykhailovaolga.com можуть переглядати сторінки сайту, не повідомляючи про себе жодних персональних даних.

 

  1. Цілі збору і обробки персональних даних Користувачів.

Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

4.1. Оператор збирає і зберігає в електронній формі тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг із продажу і доставки замовлених Користувачами товарів.

4.2. Оператор збирає дані для зв’язку з Користувачем, в тому числі подання відповідного повідомлення про надання послуги, інформування Користувача про наявність товару, підтвердження замовлення, уточнення деталей замовлення, доставки замовлених Користувачем товарів, для зв’язку кур’єрської служби з Користувачем, для обробки запитів і заявок від Користувача, а також для надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті mykhailovaolga.com.

4.3. Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист із позначкою «Відмова від отримання повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції» за допомогою контактної форми. 

4.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється будь-яким законним способом без обмеження строку.

4.5. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено зі збереженням файлів «cookie» і вико-льзованям технології JavaScript).

4.6. Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів Інтернет-статистики  (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та ін.), служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті  mykhailovaolga.com, поліпшення якості роботи сайту та його змісту.

4.7. Оператор забезпечує збереження персональних даних Користувачів і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ неуповноважених Оператором осіб до таких персональних даних.

4.8. Розкриття персональних даних Користувача Операторові проводиться при замовленні Користувачем товарів із сайту mykhailovaolga.com

4.9. Користувач погоджується, що Інтернет-магазин mykhailovaolga.com має право передавати персональні дані Користувача кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Інтернет-магазину mykhailovaolga.com, включаючи доставку товару.

 

  1. Умови надання третім особам доступу до персональних даних Користувачів

5.1. Оператор не передає персональні дані Користувачів третім особам, крім випадків визначених законодавством.

5.2. Оператор вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.3. Будь-яке поширення персональних даних можливе виключно за згодою Користувача.

5.4. Оператор невідкладно інформує Користувача про втрату або розголошення його персональних даних, якщо таке відбулося. 

 

  1. Зміна Користувачем персональної інформації

6.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити, видалити) надану ним персональну інформацію або її частин, шляхом подання Оператору відповідного повідомлення з позначкою «Актуалізація персональних даних» за допомогою контактної форми.

 

  1. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних Користувачів, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних Користувачів на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності в письмовій формі згоди Користувача на транскордонну передачу його персональних даних та / або для виконання договору, стороною якого є Користувач.

 

  1. Зміна Політики конфіденційності

8.1. Політика конфіденційності діє безстроково до заміни її умов новою версією. Компанія MYKHAILOVA OLGA має право змінити умови Політики конфіденційності. У такому випадку буде замінена версія документа на сторінці «Політика конфіденційності». 

8.2. Оператор рекомендує Користувачам періодично переглядати умови Політики конфіденційності, яка знаходиться у вільному доступі, щоб бути поінформованими про те, як компанія MYKHAILOVA OLGA захищає їхні персональні дані.

 

  1. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

9.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в службу підтримки користувачів сайту mykhailovaolga.com за допомогою контактної форми.

9.2. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою контактної форми.

9.3. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору за допомогою електронної пошти повідомлення з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних» за допомогою контактної форми.